În străfundurile materiei, unde nu ar trebuie să existe nimic, acolo gem sunetele în care atomii își bălăcesc existența. Din mișcări necontrolate și aproximări de pași răsare umbletul către ceea ce va avea să devină dans pe cărările lumii.

Alone In The Hollow Garden este un experiment care îmi provoacă, de fiecare dată, detașări despre care știu, acum, că au tendințe benefice. Există o teamă, la început, ce te încearcă în necunoscutul muzicii lui Dan Șerbănescu. Este vastitatea asta care se așează în sunet ca și când ar vrea să cuprindă, sub mantia-i, toate posibilitățile de exprimare sonoră ale Universului. Nu există curgere interioară care să nu fi trecut peste semințele pe care muzica asta le zămislește-n mine ca-ntre ramele icoanei. Surprinzător, e ceva profund religios aici. Da, chiar într-o abordare ce te duce mai ales cu gândul către incantații păgâne și invocări demonice. Nu, nu e nimic greșit, religia, dar mai ales credința, orice-ul acela care te poate purta către un crez, toate, sunt exercițiul prin care ființa țintește către absolut. Astfel înțeleg și compozițiile lui Dan Șerbănescu, ca pe o purtare înspre o făurire curată a formelor firii.

“At The Threshold” este o piesă de teatru sonoră ce se desfășoară în patru acte. Este sunetul pe care poveștile bătrânilor, deloc în deplinătatea normelor biblice, despre lumi în care închipuirile prindeau viață, trebuia să le însoțească. Cumva o și făcea, fiindcă acum simt în fiorii aceștia un soi de familiaritate, de freamăt ce îmi stătea pe limbă de când eram copil și nu puteam să îl cânt. Dar e mereu frumos în sânul familiei fiindcă nu te simți… singur. Da, cred că în muzica lui Dan nu te simți niciodată singur. Sunetul prinde ființă și e prezența care te însoțește pe tot acest drum în care, privind în spate, nu-ți recunoști urmele.

Pentru mine, “At The Threshold” este muzica ce însoțește anumite momente ale umanității. Era acolo când cocoșul a cântat de trei ori pentru Petru, când, în vârful Golgotei, cerul s-a întunecat, când Eva a săvârșit ispita… este oftatul din urma Cuvântului. Nu știu, sau nu vreau să explic, de ce toate au fundamentul ăsta tragic, însă, știu că din frământări și tumulturi existențiale se spumegă Universuri noi. Poate că înțeleg acest proiect cu nume deloc întâmplător, Alone In The Hollow Garden, ca pe zbuciumul necesar dării de seamă. Poate…

Materialul poate fi ascultat și comandat pe pagina de Bandcamp.

The following two tabs change content below.