Suntem întâmplări de Cosmos împrejurul cărora viața a pus forma asta ca niște năvoade în care visele își țes arta. Ei bine, în jurul acestei idei se dezvoltă muzica lui Anita Ramona, o lumină care curge printr-o albie a cărei formă o vedem dar nu o înțelegem în curgerea-i ciudată înspre înălțimi. Dincolo de pasul ce s-așează într-o cale, stă nedumerit destinul. Străini de nemărginirea sensurilor noastre, pătrundem în lume ca niște umbre. Doar timpul va aduce cu sine schimbarea, iar atunci, vom deveni ceea ce dă formă, ce rostuie umbra, vom fi lumina însăși. Muzica Anitei vine de dincolo de poveste și cuget, este sunetul pe care raza aceasta de căldură și de bine, asemeni unui experiment naiv din copilărie, îl produce când se întâlnește cu sufletul.

Dacă primele două single-uri vin ca plăsmuiri ale aceleași simțiri, având, parcă, adierile aceluiași a-vânt artistic, în “Open Sky”, Anita merge înspre zone aproape odice. Ziceam, la vremea aceea, că Anita devine sunet, merge către locul în care ființa se separă cumva de materialitate și dă naștere nemuririi pe care muzica o poartă cu sine. În genere, muzica este asemeni ideii, o formă a ne-formei, un gând ce își plimbă sensurile prin acele minți ce i se deschid. Se poate discuta despre un dream pop cu influențe vagi, pe partea vocală, de post-punk și dark wave, asta poate și datorită unui ton, pe alocuri, ceva mai grav al artistei. Grav nu înseamnă neapărat și aproape niciodată rău, este o formă de exprimare a aceleiași lumini. Pentru o parte dintre noi, lumina ce cârpește norii într-o zi ploioasă este mai revelatoare ca orbirea aceea dintr-o zi cu-n Soare plin.

Revenind, “Open Sky” este o țesătură mult mai așezată și prinsă într-un soi de calmitate despre care simți că ai vrea să continue în nesfârșire. Şi nesfârșit şi incomplet ajungi să te găsești în vocea ei, ca și când ai asista la un spectacol din afara lui. Ca și cum, ea, biată ființă prinsă între stele, şi-a găsit un rost în acest bal și-ntr-un fel de dans, ca un vals în tonalități moderne, printre constelații și aștri din înalta societate. Există o frumusețe aici aducătoare de întrebări și de neliniști, asemeni unei croieli în mătăsuri boreale ce s-așează peste lume, peste tot, într-o perfecțiune nelumească, asemeni veșmântului de nuntă peste fata virgină din poveste. Fragilitatea care s-a pierdut din lume parcă se întoarce în dânsa pentru a clădi în ființă tăria visării. Aici este, de fapt, ascunsă chintesența actului creativ al Anitei.

The following two tabs change content below.